Kontakt

Smedbystugans förskola och fritidshem
Smedbystugan Vånga
617 90 Skärblacka

smedbystugan@telia.com

Förskolechef
Ulrika Rydin 0122-301 57
Ulrika.rydin@smedbystugan.se

Styrelseordförande
Andreas Eriksson, 072-515 53 50
ordf@smedbystugan.se

Karta

Förbättringsförslag och synpunkter på verksamheten kan lämnas till förskolechef på blanketten nedan. För övriga frågor går det bra att vända sig till ordförande.

Blankett

Bild3