Kontakt

Smedbystugans förskola och fritidshem
Smedbystugan Vånga
617 90 Skärblacka

smedbystugan@telia.com

Förskolechef
Anna Kinell 0122-301 57
anna.kinell@smedbystugan.se

Styrelseordförande
Andreas Eriksson, 072-515 53 50
andreas.e.eriksson@live.se

Karta

Förbättringsförslag och synpunkter på verksamheten kan lämnas till förskolechef på blanketten nedan. För övriga frågor går det bra att vända sig till ordförande.

Blankett

Bild3