Om oss

Smedbystugans förskola och fritidshem är en fristående verksamhet som drivs av Smedbystugan fristående förskola sedan 1990. Föreningen är icke vinstdrivande och består av en styrelse och medlemmar som är barnens vårdnadshavare. Det är föreningen som är huvudman för verksamheten och har det ekonomiska och administrativa ansvaret. Personalen driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Föreningen och personalen har ett nära samarbete med korta beslutsvägar.

Du som har en förskoleplats hos oss kan välja att vara medlem i föreningen. Du kommer då att vara delaktig i verksamheten genom att ungefär en eftermiddag i månaden arbeta som extra resurs i verksamheten samt hjälpa till att städa och fixa inne och ute kring vår fastighet vid några tillfällen per termin. Du kan även välja att arbeta med annat som intresserar dig.

Du kan också välja att inte vara medlem i föreningen. Vi erbjuder då barnomsorg på samma villkor som den kommunala förskolan.

Föreningens styrelse består för närvarande av följande personer:

Styrelseordförande Edvin Lennartsson
Styrelseledamot Therese Lilja
Styrelseledamot Philipp Geipel
Styrelseledamot Jonathan Nyling
Styrelseledamot Sofi Thörner

Bild1