Om oss

Smedbystugans förskola och fritidshem är en fristående verksamhet som drivs av Smedbystugan fristående förskola sedan 1990. Föreningen är icke vinstdrivande och består av en styrelse och medlemmar som är barnens vårdnadshavare. Det är föreningen som är huvudman för verksamheten och har det ekonomiska och administrativa ansvaret. Personalen driver och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Föreningen och personalen har ett nära samarbete med korta beslutsvägar.

Föreningens styrelse består för närvarande av följande personer:

Styrelseordförande Andreas Eriksson
Styrelseledamot Sofie Thörner
Styrelseledamot Birgitta Thorleifsdottir

Bild1