Verksamhet

Vi ser lärandet som livslångt och utgår från barnets förundran. Vi tror att ett gott lärande och en god utveckling uppnås genom att se till helheten där viktiga beståndsdelar är individen, gruppen, hälsa och miljö.

På Smedbystugan har vi nära till naturen vilket också märks i verksamheten då barnen får vara ute varje dag och där gemensamma aktiviteter kan förläggas i den intilliggande skogen eller på vår stora utegård. Förutom i vår gula huvudbyggnad bedrivs även verksamhet i vår ateljé/snickeri och i Lillstugan där Fritidshemsbarnen håller till. På Smedbystugan får barnen alltid egenlagad mat som ofta är ekologisk.

Personalen värnar om ditt barns vardag, utveckling och lärande genom att vara kompetenta, engagerade och genom ett gott samarbete där vi lägger stor vikt vid relationen till barnet och familjen.

Bild2