Verksamhet

Verksamhet

Smedbystugans förskola är belägen i en villa med en stor gård och nära till djur och den spännande, men även fridfulla skogen.

Vi strävar efter att göra barnen miljömedvetna och att dem får en ökad medvetenhet om djur, natur och våra medmänniskor.

 

Våra ledord är Kunskap, Ledarskap och Trygghet vilket är grunden i förskolans läroplanen. Vi styrs av läroplanen och har många möjligheter till utflykter och andra godbitar från den tiden då vi var ett föräldrakooperativ.

 

Leken inne och ute ska vara en central del i förskolans verksamhet. Vi pedagoger är ”medlekare” och visar engagemang, nyfikenhet och är lyhörda för barnens intressen och behov.

 

Vi arbetar med Teman utifrån ledordet Hållbar framtid. Smågrupperna är utformade efter utveckling och mognad för att ge barnen rätt nivån på utmaning. Vi redovisar temat i vår pedagogiska dokumentation på väggen som sedan läggs i barnens egen portfolio.

 

Smedbystugan består av en huvudbyggnad på tre plan, där barnen tillsammans med pedagog får tillgång till en ateljé, bygg och konstruktions rum och ett rörelserum. Entreplan och övre plan ger möjlighet och utrymme för temaarbete, finmotoriskt skapande, sång, musik, teater samt barnens cafeverksamhet.

 

Vår stora gård som omger förskolan inbjuder till mycket rörelse med hinderbana, gungor, klätterställning och stora gräsytor för andra aktiviteter.

På gården finns även tillgång till små stugor med små verkstäder och Lilla stallet där vi kan äta mellanmål utomhus

 

Vår goda ekologiska och näringsrika lunch står vår egna kokerska för, hon kan även skämma bort oss med något nyttigt hemmagjort mellanmål några dagar i veckan.

 

Bild2